Дагот Ур (akievgalgei) wrote,
Дагот Ур
akievgalgei

Categories:

Ингушские имена

Все имена ингусшкие! и имеют ингушскую этимологию:
Имена на А:
Адалгар(Ветвь Знати),  Адлоп,  Акмарз (дикий муж),  Актол,  Алмарз,  Алсбик, Альмурд, Альти, Альты, Анде, Анзор, Арапха – вероятно  сохранилось от имени хурритского царя Арапха, Арико, Арма, Арснак, Арснако, Артамир, Аршмат, Аси, Аскерха, Аспи, Астик, Атби, Аттаг, Ауси, Ахарко, Ахром, Аэли
Имена на Б:

БаIдали, Багомат, Багрик, БайIал, Байгул, Байсула, Баке, Барии, Барсби, Батаки, Баты,  Бахи, Бахмад,
БачI, Бачарки, Башко, Беймарз,  Бейта, Бек, Беки, Бекмарз, Бера, Берд, Берс, Берсан, Берснак, Бетти, Бечик, Биберт, Бизи, Бий, Бирсу, Бож, Боко, Борг, Борз, Борх, Боскар,
Боткъи, Боца, Буга, Бузаркъа, Бузурт, Булла,Бунхо, Бурсаг, Бурсук

Имена на В:

Ваха, Виг, Вирг, Висангири, Висит, Висха, Виты. Возро, Вока

Имена на Г:

Г1абе, Г1азд, Г1алмат,
Г1анаж, Г1ап, Г1айсолт, Гаад, Гаги, Гагих, Гагор, Гади, Газик, Газипол, Газк, Гайт, Галимат, Галихан, Галишь, Гана, Гандало, Ганжаби, Гарак, Гарбак, Гарбакс, Гаркаж, Гаркиж, Гарс, Гасар, Гата, Гашлуко, Гатто, Гашли, Гейре, Гейтуко, Гекка, Генардк,
Генез, Гет, Гири, Гиса, Гитхаз, Гойберд, Гойлах, Гоймарз, Гойтмал, Голуко, Гото, Гудаберд, Гуди, Гурбан, Гябарт, Гяги, Гярт,

Имена на Д:
Дада, Дамлихан, Даск, Даурбек, Дах, Дахкильг, Дгут, Дебар, Дени, Денисолт, Джамх, Джамарз, Джантемир, Джанхот, Джаубятар, Джогур, Джогустко, Джой, Джосырко, Джоу, Джогурко, Дзакирг, Дзаур, Дзаурбек, Дзейт, Дзорахмат, Диг, Диешер, Дий, Дика, Диндуко, Довт-меч, Дол, Долтгири, Долток, Дота. Дох, Доце, Дошлуко, Дрес, Дубуж, Дуги, Дудург, Дудар, Дука, Дунда, Дуто, Дыды


Жолберд, Зайпал, Заммо, Зовли, Зялмах, Инарка, Инал, Индербий, Исолт, Итон, Итт, Ишдарби, Ка1ци, Каси, Кетамо, Кодо,  Корта, Куло, Кхирий, Куша, Ковди,  Лаьда,  Леван, Леча, Лег, Лейман, Лом, Лом-1али, Лорс. Лохаверг, Лути, Маас, Аржхак(кобан), Морзах

Имена на М:

Марз, Маций, ,Эльжеркий, Налг, Оздо, Осми, Парч, Уматгири, Азматгири,  Патий, Тарий, Точ, Тумго, Хазби, Цицк, Цур, Ханий, Яндаре, Вагап, Роза, Цунтольг, Пхеш, Арчак, Газд, Валарг, Онга, Японц, Дошулко, Созурко
Маг, Маго, Мажг, Малсаг, Мамра, Манкиз, Мартаск, Мачи, Мехти, Моашат, Мовсар, Морзах, Москуц, МурцаIал- возможно сохранилось от имени Царя Хурритов Мурсали, Мусукай, Муусост, Мухарби

Имена на О:
Оз, Овш, Овлург, Ози, Октол, Орцхо, Орц, Отаби
Имена на П: Параж, Паши, Пейзал, Пип, Пети, Покориг, Пхарказ, Пшимахо
Имена на С: Саги, Сакал, Саккал, Сакхал, Сампи, Сандро, Сарали, Салмарз, Саъага,  Седи, Сосырко, Созурко, Союп, Сямпи,

Имена на Т:
Т1еш, Талхи, Тантал, Тапа, Таргим, Тархан, Татарх, Татари, Таши, Тебо, Темрг, Тенарбот, Тепс,  Тепсурк, Тешал, Тепсаркъа, Тодди, Той, Тонги, Тонт, Тора, Торко, Тох, Туман, Туган, Тумхо, Тупга, Турс

Имена на У: Удин, Угуз, Ужах, Улх, Уск, Учос.Уцик, Устурхан
Фатырбик, Фук, Хажбикар, Хажмо, Хакх, Хакяш, Хамбор, Хами, Хани, Хасо, ХАути, Халт, Хуонсаг, Ц1ов, Ц1унто, Цехар, Цогал, Цуп, Чаба, Чабакх, Чаборз(Волкомедведь), Чабрали, Чах, Чад, Черси, Чергис, Чоджа, Чопа, Чумак, Чора, Чори, Шам, Шами, Шапа, Шиманхо, Шахмарз,  Шоа,  Шовхал, Шом, Штыр,

Имена на Э:
Эастмар, Эбарг, Эги, Эдалби, Эдда, Эдарко, Эзди, Эжа, Элберд, Эли, Элса, Элтмарз, Эльбазг, Эльбуз, Эльбуздук, Эльжарко, Эмал, Эса, Эски, Эсмарз, Эсто, Эти, Эхк, Эши,

Имена на Я :
Янарс, Янд, Яндархан, Яросхан, Балти, Довтбий (главнокомандующий по ингушски Меч Войска)


Наьсарг-Назрановец, Малхас -Солнечный голос, Хямпи, Г1ура, Берд, Тайтамар, Ида, Мед, Шалди, Буг1а, Пула, К1аза, Тоаркхо, Шовхал, Воккха, Кагерман, Акхберд, Шовкъаза, Г1амарг1а, Тоаркхо, Шовхал, Вокха,  Бугъа, Шалди, Кхарч, Исиг, Оза, Доврг, Бахайк, Мецхал,  Ча,  Аж, Гинда, Мерешк, 1ожа, Мажа,  Гала, Фацах, Аъмиг, Аьшк, Цокх-хан, Гейш, Г1аж, Жоджа, Ажиг, Г1аркаж, Г1азми, Чага, Асламбек, Увойс, Орамха, Доврбик Эш, Эг, Элкъа,  Дзейт, Ларсхан, Эльберд, Кур, Темар, Твойри, Босни, Биг, Диг, Дидиг, Читмар, Саккал, Элмарз, Гис, Ази, Зикри, Алх, Демалх,  Шаран, Заран, Баг1алг, Баг1атар, Или, Олхазур, Дакар, Ваха, Бешк, Тоштеркх, Мяк, Хаз, Биморз, Тигал, Инал-Дудар, Дудар, Ита. Беклар, Маркъилг,  Пхьагилг,  Пхьар Бакъилг,  Бугуч Бузуркъ,  Элда Бизи,
Доалакъ Биймарза, Джантмар, Сейт, Бексолт, Саромсолт, Илдар,  Бок Г1ард Бей,  Баьтар,
Алхаст, Оздмар, Гушк, Гата Опа, Элджаркх Саръ1ал, Тота, 1овларг, Дуд, Мусс, Бекмарз,
Г1аьнаж(доспехи на ингуш.),  Мусост, Баймарз, Моз, Туж, Мусс,  Маси Яси 1абси Шамси,
Шарип, Мержо,  Дак, Чокъ, Далг,  Шамшельг,  Цага, Иналкъ, Есур, Яс, Г1онжал, Иса,  Аса, Тохтар, Арсиг, Мауцал, Ингисхан, Гарбак, Ганаж, Атиг, Лейг, Оск, Темарк, Солса, Артаган, Хьакко, Сама, Мярти, Аржако, Дийсаг, Гяги, Балха, Уст, Точ, Мяришк, Сяпр-ал, Мут-ал Долак, Орзбик, Къонахилг, Мурт1аз, Гамаж, Этиг, Экл, Хосмок, Тибл, Джамм, Хорит,
1албык (Албаковы) (Бунхоевы), Бакыш Мяшиг,  Мосыр Гойтамыр, Ц1ог1


Женские: Асет, Малькет, Нурсет, Совдат, Марет, Майя, Луиза, Роза , Ада, Аза, Азман, Айна, Айшат, Альбика, Ама, Анет, Асет, Асмарт, Балкан, Банати, Губани, Губати, Дагман, Дали, Диба, Дана, Добихан, Догмара, Дугурхан, Жанна, Жансари, Жовсари, Забрат, Заира, Зара, Зарема, Заретхан, Захидат, Залина, Замира, Зейнап, Зизиг, Зина, Зура, Зухра, Келимат, Лида, Лиза, Лина, Люба, Люда, Мадна, Мадина, Марха. Палада, Маржан, Мака, Марем, Пата, Пятмат, Радима, Радимхан, Раиса, Сарсар, Совгат, Тамара, Тамила, Таус, Товсари, Тута, Фариза, Хава, Хади, Ханифа, Хулимат
Tags: имена ингушей
Subscribe

 • ПИТаНИЕ

  ПЕЙ-ЕШ-СОСИ-УЖИН-ВЕЧЕР-ОБЕД-ХРАНИ-ХЛЕБ-МУКА РУССКОЕ ПИТЬ=ЕСТЬ Ингуш.язык баа: биа, буъ, биаьб, баар,биар,буар| кушать |в классе «б»| Ингуш.язык…

 • ЛОРИЙ ДАРБАНЧЕ

  Народная медицина ингушей представляет собой неотъемлемую часть этнической культуры и основана на многовековом народном опыте. На протяжении…

 • БАРСУК

  Из тюркск.; ср. казахск., балкарск., карач. borsuk, тат. bursyk, barsyk, чагат. bursuk Ингуш.язык борцакх: барсук борцакха: барсучий борцакхий…

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

 • 1 comment