May 24th, 2013

Ингушская Крапива Неттъеш (Nettesh)

По ингушски крапива -Неттъеш (Nettesh)

 на английском  языке  nettles "крапива"

На голландском языке netel "крапива"

по норвежски nesle "крапива"

по ирландски nettle "крапива"

немецкий Nessel/ Brenn-Nessel "крапива"

по шведски nassla "крапива"

по эстонски noges "крапива"

по датски brаndenеlde "крапива"

по исландски netla "крапива"

по фински nettle/nokkonen "крапива"